Skandal bliskości Boga – medytacja do fragmentu: J 1,1-14

Skandal bliskości Boga – medytacja do fragmentu: J 1,1-14

Komentarz:

Gorąco polecam tekst, który znajdziesz pod tym adresem: https://teologiapolityczna.pl/michal-golebiowski-boze-narodzenie-jest-skandalem?fbclid=IwAR07zOJUZypKVBT_S5LzKK4Vu4JPMSYDR139uQzSDM0HkioZ010KEgx2wao

Co prawda nie jest on częścią medytacji, ale z pewnością wpłynął na jej kształt.

Medytacja

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 24, 37-44), przekład: Nowe Przymierze.

Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego.
W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan.
Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć.
Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka.
Przebywał na świecie i dzięki Niemu świat powstał, ale świat Go nie rozpoznał.
Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli.
Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą w Jego imię,
którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Słowo zatem stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas – i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca.

 

Zacznij od wyciszenia i uspokojenia myśli. Najbliższy czas ma należeć tylko do Boga i Ciebie. Stań w Jego Obecności. Uświadom sobie, że Bóg jest przy Tobie, wokół Ciebie, że jest w Tobie. Jego pełna miłości obecność jest wszechogarniająca.

 

Proś o to, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Rozważ co oznaczają słowa tej prośby i jakie emocje oraz myśli budzą się w Tobie, gdy wypowiadasz te słowa.

 

Obraz: Wyobraź sobie, że przebywasz w pomieszczeniu wypełnionym niezwykłą światłością. Możesz się w nią wpatrywać, nie musisz mrużyć oczu. Dostrzeż jak bardzo jest ona wszechogarniająca, jak jest w stanie przeniknąć cię całego, jak karmi, daje życie. Odważnie zaangażuj wszystkie zmysły, aby tej światłości doświadczyć.

Prośba: W tej modlitwie możesz prosić Boga łaskę wdzięczności i zachwytu nad tajemnicą Wcielenia- tego, że Bóg stał się człowiekiem.

1. Bóg stał się człowiekiem.

Zapewne raz na jakiś czas ktoś ci o tym przypomina- Bóg stał się człowiekiem. Ta fascynująca prawda mogła trochę zblednąć lub spowszednieć. Tymczasem jest to potężne źródło nadziei i sensu, które pomaga poznawać Boga i odkrywać to, kim jest człowiek.
Jakie myśli budzą się w tobie, gdy rozważasz prawdę o wcieleniu, gdy uświadamiasz sobie, że wszechmocny i nieograniczony przyjął nasze ciało, że doświadczył naszych słabości, że w codzienności spotykały Go takie sytuacje, jakie dziś, spotykają ciebie? Jak mógłbyś opisać Boga, który podejmuje taką decyzję? Jakiego Boga odkrywasz rozważając tajemnicę wcielenia?

2.Bliskość.

Bóg w Jezusie Chrystusie jest nam niezwykle bliski. Kiedy przechodzisz przez coś trudnego lub radosnego, kiedy przeżywasz smutek lub szczęście, gdy doświadczasz cierpienia lub pocieszenia- zawsze możesz się do Niego zwrócić, On już tam był, też tego doświadczył. Stając się człowiekiem i przechodząc przez ludzki żywot ukazał nam wielką wartość ludzkiego życia.
Spotkaj się teraz z Jezusem w tych miejscach swojego życia, które z jakiegoś powodu są dla ciebie ważne. Zaproś Go tam, porozmawiajcie, pokaż Mu to, co jest dla ciebie istotne. Czy widzisz, że On naprawdę cię rozumie?

3. Światło.

Spotkanie z Bogiem oraz doświadczenie Jego bliskości wnoszą w życie światło. Światło to trudno jest opisać, niemniej można go doświadczyć. Poszukaj teraz tego jak światło, które jest darem od Boga, pracuje w tobie- jak je doświadczasz, jak ono cię przemienia, jakie budzi w tobie pragnienia?

 

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o Jego i twoim życiu. Podziękuj Mu za to, że stał się człowiekiem, że jest ci tak bliski, że rozumie… Poszukaj w swoim sercu zachwytu i wdzięczności za wcielenie, pokaż je Jezusowi, porozmawiajcie o tym oraz o czasie tej modlitwy.

Ojcze nasz…

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.